Mäekoodeks ja reeglid

 • Kõik hooajapiletid on personaalsed ja ja varustatud omaniku pildiga.
 • Hooajapilet kaotab edasiandmisel kehtivuse.
 • Keskuse personalil on õigus ja kohustus kontrollida hooajapileti reeglitepärast kasutamist.
 • Juhul kui tuvastatakse hooajapileti ebreeglipärane kasutamine pilet annuleeritaks ning ostusummat ei tagastata.
 • Külastaja poolt kasutamata jäetud hooajapilet ei kuulu kompenseerimisele.

 • Kanna alati kiivrit ja kaitsmeid.
 • Enne laskumist tutvu kõigi lumepargi elementidega.
 • Kasuta pargi elemente vastavalt oskustele ja ära ülehinda oma võimeid.
 • Enne hüppamist veendu, et maandumisnõlv on vaba.
 • Ülevalt tuleja peab arvestama allpool olevate sõitjatega.
 • Peatu ainult seal, kus oled teistele hästi nähtav.
 • Arvesta ilmastikutingimustega.

 • Suusaliftile asu alles siis, kui oled veendunud, et nii lift kui suusanõlv on sulle jõukohased.
 • Ära kasuta lahtiseid riietusesemeid või varustust, mis võib takerduda tõstuki ankru külge.
 • Tähistatud lähtepaigale asu siis, kui eelnev kasutaja on veoseadme kätte saanud ja liikuma hakanud.
 • Veoseadmele ei tohi istuda.
 • Suusaliftil olles püsi tõusurajal ettenähtud sihil. Sihilt veoseadmega kõrvalekaldumine ei ole lubatud ja sest see võib põhjustada õnnetusi ja/või lifti seiskumist.
 • Tõusurajal kukkudes lase veoseade lahti ja vabasta tee järgnevatele suusaliftiga ülessõitjatele.
 • Suusaliftilt lahku ainult selleks ettenähtud kohas.
 • Suusakooli instruktoritel ja õppetunnis osalevatel õpilastel on õigus kasutada lifti eelisjärjekorras
 • Suusakooli instruktoritel on õigus anda korraldusi järjekorra ja suusalifti reeglite täitmiseks
 • Suuskeskuse administratsioonil on õigus keelduda teenuste osutamisest või annulleerida mäepilet juhul kui klient ei täida keskuses kehtestatud reegleid.

 • Arvesta laskumisel valitsevaid tingimusi, nõlva raskusastet ja oma võimeid.
 • Kiivri ja kaitsmete kasutamine on soovituslik.
 • Arvesta ja austa kaassuusatajaid ja lumelaudureid – ära sea oma käitumisega ohtu teisi suusatajaid/laudureid.
 • Ülevalt tuleja peab arvestama allpool olevate sõitjatega.
 • Möödumisel jäta piisavalt ruumi enda ja eessõitja vahele juhuks, kui eessõitja teeb ootamatu manöövri.
 • Nõlvale saabudes, laskumist alustades või nõlval peatumisel jälgi alati sinust nii üleval kui allpool olevaid sõitjaid.
 • Väldi peatumist kitsal või piiratud nähtavusega alal. Peatumiseks liigu nõlva äärealale.
 • Jalgsi liigu ainult nõlva ääres.
 • Juhindu alati väljapandud märkidest ja viitadest.
 • Suletud nõlval on laskumine keelatud.
 • Õppenõlval on otse laskumine keelatud.
 • Suusakeskuse personalil, Suusakooli instruktoritel ja mäepatrullil on õigus kutsuda korrale reegleid mitte täitvaid kliente. Reeglite korduval rikkumisel on õigus konfisekeerida mäepilet ning keelata mäeteenuste tarbimine!

SUUSAKESKUSE PERSONALIL, SUUSAKOOLI INSTRUKTORITEL JA EESTI SUUSA-JA LUMELAUA INSTRUKTORITE LIIDU ESINDAJATEL ON ÕIGUS ANDA KORRALDUSI JUHUL, KUI KESKUSE KÜLALISED EI JÄRGI OHUTU MÄESPORDI REEGLEID VÕI TÕSTUKI KASUTAMISE REEGLEID!

 • Arvesta laskumisel valitsevaid tingimusi, nõlva raskusastet ja oma võimeid.
 • Kiivri ja kaitsmete kasutamine on soovituslik.
 • Arvesta ja austa kaassuusatajaid ja lumelaudureid – ära sea oma käitumisega ohtu teisi suusatajaid/laudureid.
 • Ülevalt tuleja peab arvestama allpool olevate sõitjatega.
 • Möödumisel jäta piisavalt ruumi enda ja eessõitja vahele juhuks, kui eessõitja teeb ootamatu manöövri.
 • Nõlvale saabudes, laskumist alustades või nõlval peatumisel jälgi alati sinust nii üleval kui allpool olevaid sõitjaid.
 • Väldi peatumist kitsal või piiratud nähtavusega alal. Peatumiseks liigu nõlva äärealale.
 • Jalgsi liigu ainult nõlva ääres.
 • Juhindu alati väljapandud märkidest ja viitadest.
 • Suletud nõlval on laskumine keelatud.

NB! SUUSAKOOLI ÕPPE KESTUSE AJAL ON ÕPPIJAL KOHUSTUS KANDA KIIVRIT!

Tõstuki kasutamise reeglid

 • Suusaliftile asu alles siis, kui oled veendunud, et nii lift kui suusanõlv on sulle jõukohased.
 • Ära kasuta lahtiseid riietusesemeid või varustust, mis võib takerduda tõstuki ankru külge.
 • Ankurliftile asutakse paarikaupa. Valmistu aegsasti veoseadme haakimiseks, nii tagad lifti sujuva töö ja maksimaalse jõudluse.
 • Tähistatud lähtepaigale asu siis, kui eelmine paar on veoseadme kätte saanud ja liikuma hakanud.
 • Veoseadmele ei tohi istuda.
 • Suusaliftil olles püsi tõusurajal ettenähtud sihil. Sihilt veoseadmega kõrvalekaldumine ei ole lubatud ja sest see võib põhjustada õnnetusi ja/või lifti seiskumist.
 • Tõusurajal kukkudes lase veoseade lahti ja vabasta tee järgnevatele suusaliftiga ülessõitjatele.
 • Suusaliftilt lahku ainult selleks ettenähtud kohas mis on tähistatud vastavate märkide/viitadega
 • Suuskeskuse administratsioonil on õigus keelduda teenuste osutamisest või annulleerida mäepilet juhul kui klient ei täida keskuses kehtestatud reegleid.
 • Tooltõstukile on keelatud minna laste suusaõppe abitrakside ja rihmadega. Traksid ja rihm tuleb eemaldada ning pakkida kokku turvaliselt
 • Tooltõstuki tooli kõigutamine-kiikumine on keelatud
 • Tooltõstuki turvakaare peab sulgema kohe peale tõstukile asumist ning see peab olema suletud asendis kogu lifti kasutamise jooskul Turvakaare võib avada enne liftilt lahkumist vastava tähistuse juures
 • Tooltõstukilt ei ole lubatud alla loopida mistahes esemeid

Lumepargi kasutamise reeglid

 • Kanna alati kiivrit ja kaitsmeid.
 • Enne laskumist tutvu kõigi lumepargi elementidega.
 • Kasuta pargi elemente vastavalt oskustele ja ära ülehinda oma võimeid.
 • Enne hüppamist veendu, et maandumisnõlv on vaba.
 • Ülevalt tuleja peab arvestama allpool olevate sõitjatega
 • Peatu ainult seal, kus oled teistele hästi nähtav.
 • Arvesta ilmastikutingimustega.

 

SUUSAKESKUSE TEENUSTE KASUTAMINE TOIMUB KÜLASTAJA OMAL VÕI JÄRELVAATAJA, LAPSEVANEMA VASTUTUSEL! KESKUSE PERSONALIL ON ÕIGUS TÕSTUKI PILETI KONFISKEERIMINE JUHUL, KUI EI JÄRGITA KESKUSE PERSONALI, INSTRUKTORITE VÕI SUUSAPATRULLI KORDUVAID KORRALDUSI NING MUUTUTAKSE OHTLIKUKS TEISTELE KLIENTIDELE! KEHTETUKS TUNNISTATUD PILETIT EI KOMPENSEERITA!